Hanuman Chalisa in Hindi:श्री हनुमान चालीसा

श्री हनुमान चालीसा दोहाश्रीगुरु चरन सरोज रज निजमनु मुकुरु सुधारि।बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके,

Read more
error: Content is protected !!